torsdag 8. oktober 2009

Snåsa


Jeg er i Snåsa, og dette er en imponerende historietavle på Saemien Sijhte. Den forklarer hele den sørsamiske historien fra 1500-tallet til forrige århundre med illustrasjoner og fortellinger. Kjempeinteressant!

Ingen kommentarer: