torsdag 3. november 2011

En "háipi" kan takke seg selv...

Alt snakket om voldtekter i Oslo fikk meg til å tenke på mellomfagsoppgaven jeg skrev i samisk for en del år siden, om samiske ord og uttrykk for forskjellige menneskelige egenskaper, der jeg fant overveldende mange ord for negative kvinnelige egenskaper, og svært få om gutter og menn. Nå var dette bare en mellomfagsoppgave og ingen vitenskapelig forskning i så måte, men den er jo interessant likevel.

En jente kan være både háljas, himssas, háippas, heppar, cáicu, álbaniektu, bigán, buošši, háisi, hearci og det som verre er. De fleste av disse ordene går ut på dårlig seksualmoral og ubehersket sinnelag blant jenter, og når man ser dette i lys av ting som skjer ute i samfunnet der jentene ofte får skylda, som for eksempel voldtekter (ja hun ba jo om det, sånn som hun gikk kledd...) og uønsket graviditet (hun har jo "lurt" den stakkars gutten...), så kan man jo bare lure på hvor guttene er midt oppi det hele i grunnholdningene våre. Det fins ikke ord for dårlig seksualmoral blant gutter i det samiske språket, iallefall ikke som jeg kunne finne. Betyr det at dårlig seksualmoral blant gutter er noe som ikke eksisterer, eller noe som ikke skal snakkes om?

Selvfølgelig er det lurt å ikke drikke seg sanseløs, på samme måte som det er lurt å låse bilen og huset, men det er likefullt gjerningsmannen som stjeler og voldtar, ikke offeret. Likevel mener mange at jenter kan skylde på seg selv hvis de blir voldtatt, de gikk tross alt lettkledd eller var fulle. Háippit...

Jeg syns ikke det er noe kult at jenter skal bære skylden for voldtekter og overgrep, gutter er da tenkende vesener selv. Det forventes bare ikke like mye av dem. Og de vokser jo også opp med å høre hvor lettsindige og umoralske noen jenter kan være, og lærer man egentlig respekt for damer på den måten? Kanskje vi skal finne på nye ord for gutter også, slik at de også kan oppdras strengere og korrigeres mer?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Oi, miellagiddevaš, ja buorre fuomášupmi! Leago du bargu gosttege gávdnamis? Soma livččii lohkat ja oahppat eanet sániid!

Anonym sa...

Høres ut som noe du burde skrive master om!!

BeritOskal sa...

Takk takk giitu giitu!

Mu bargu gal ii dáidde gávdnot gostege, livččii buorre jus gávdnošii juobe dáppe ruovttus ge!

Anonym sa...

Buorre čálus fal! Nieidariebut šaddet cielahallot olu, ja bártnit eai leat goassege sivalaččat masage. Muhto ii leat dieđus nu gal ahte lea dušše bártni sivva ge go nieida šaddá mánáidládje, eaba go son de leat goappašagat seamma sivalaččat? :)nu guhká go ii leat veahkaválddálašvuođas sáhka...

Anonym sa...

It go don sáhte bidjat diekkár Google +1 boalu iežat bloggai? Muhtomin livččii hui miella čájehit ahte liiko du čállosii, muhto in fuobmá maid galggašii kommenteret. Ja čállit dušše "buorre" orru nu ártet.
KINE

BeritOskal sa...

Mii son dat google+ boallu lea?

Anonym sa...

Oba somá lohkat du blogga!Go lohka aviissain dain stuorragávpogiid veagalváldin"báru" birra, de orru gal nu ahte eai leat dušše sápmelaččat geat navdet ahte dievddut/bártnit eai leat dan mađe ahte nagodit ieža jurddašit :-/ Mun gal lean vásihan ahte eatnašat gal nagodit dan, lihkus! Mun gal doaivvun ahte eanaš diet sealggabealhupman ja dárbbašmeahttun seaguheapmi earáid eallimii boahtá das go olbmuin lea beare unnán bargu ;-) Ann Synnøve

BeritOskal sa...

Buorre pointsa! :)