onsdag 26. oktober 2011

En jordmors skildringer

Vanligvis pleier jeg ikke å blogge detaljer om jobben min da jeg er underlagt sterk taushetsplikt som tolk og er vant å holde kjeft, men denne gangen velger jeg å gjøre det siden prosjektet ikke tar skade av min plapring, heller tvert i mot, og siden sjefen syns at det er helt i orden. Jeg jobber for tiden for forlaget Guldal REC med en kjempespennende bok som skal utgis nå før jul. Jeg leser korrektur og gjør litt småpjusk med forlagsarbeid og koser meg glugg ihjel med gamle historier og et rikt og fargerikt språk som så levende skildrer en jordmors arbeid gjennom 42 års i Sameland. Det blir en utrolig spennende bok det her, og jeg anbefaler deg på det varmeste til å kjøpe den når den kommer ut i desember.
Boka er skrevet av Sara K. Hætta (Jordmor Sara) og heter "Jortamovra-Sárá bargu - 42 jagi Sámis / Jordmor Saras arbeid - 42 år i Sameland". Den er skrevet både på samisk og norsk, og er både en historisk og en språklig skatt for fremtiden. Dette er hennes andre bokutgivelse, hun debuterte i i fjor 85 år gammel. Tøff dame! :)

I boka skildrer hun livet som jordmor i Norges største jordmordistrikt gjennom 42 år. Vi får høre Jordmor Saras unike historier om hvordan det har vært å jobbe som jordmor i Norges største kommune, der legene ikke fantes på mange mils avstand. Hun har måtte ta seg til de fødende på vidda med hest og slede, sykkel, kjørerein, snowmobil, skuter, bil og fly. Hvordan var å komme til hus og gammer på vidda, å sitte på huk og ta imot barn på et reinskinn? Hun skilderer historier som da faren til det nyfødte barnet stoppet blodet til den fødende, da hun alene måtte reise med slede og rein med et dødfødt barn i en pappkasse framst i sleden, og da kjørereinen tok igjen snowmobilen og berget jordmorvesken på tur over vidda.

Hun tar oss også med på reisen da hun som ung samejente fra Kautokeino forbereder seg til å ta høyere utdanning i Oslo, der hun må reise med rein og slede til Sverige, og deretter med buss og tog til Oslo, og stå på togstasjonen med samevotter for å bli gjenkjent som eleven som skulle begynne på jordmorskolen. Hun tar oss med på jordmorskolen der hardt arbeid var det eneste som gjaldt for å klare seg. Dette er en ærlig, spennende og beskrivende skildring om pågangsmot og styrke hos en kvinne som trosset frykten for det ukjente i etterkrigstiden. Jordmor Sara er blitt belønnet med Kongens fortjenestemedalje for trofast tjeneste.

Ingen kommentarer: