torsdag 20. januar 2011

Tanker om liv og død

"Hva er meningen med livet?" Et godt spørsmål. Jeg var på en uteplass en gang her for ikke så altfor lenge siden hvor to jenter gikk rundt og spurte folk om akkurat det. Vilt fremmede folk. "Hva er meningen med livet?" Det er tydeligvis et spørsmål som opptar mange, men som det er vanskelig å finne svar på. Ja, si det du, jeg vet iallefall ikke. Jeg vet bare hva som gir livet (mitt) mening, men jeg vet ikke om det er samme sak.

Jeg blir tankefull når folk går bort. Når folk dør. Folk som pleier å være der. Pleide... Det er rart det der med liv og død. Plutselig er alt forandret for noen, mens for andre går livet sin gang akkurat som om ingenting har skjedd. Det griper oss et øyeblikk hvis det var en vi kjente, og noen oppdaterer statusen sin på Facebook med R.I.P eller noe annet trist, men tre timer senere igjen etterlyser vi en kakeoppskrift eller forteller om badet som skal til pers i morgen. Døden er en tankevekker for alle der og da, men det er sannsynligvis bare de nærmeste som kommer til å kjenne det daglige savnet i mange, mange år. For andre er det bare en nyhet som glemmes ganske fort. Dessverre. Det er trist.

Men døden er ikke bare trist, den kan også være veldig fascinerende. Jeg så en dokumentar på TV i kveld om "Gutten som har levd før". 6 år gamle Cameron fra Glasgow snakker stadig om livet han levde på Barra før han ble "gjenfødt" i Glasgow, og etterhvert viser det seg at forbausende mange minner stemmer med virkeligheten. Er reinkarnasjon mulig? En spennende tanke. En annen gutt fortalte om sitt tidligere liv som sin egen bestefar, og om søsteren som ble drept og gjenfødt som fisk... Jada, jeg vet, det høres litt søkt ut, men tenk om! Konklusjonen må jo være at man skal ha respekt for alt liv. (Og nå er jeg glad for at jeg har kjørt sikksakk mellom lemenene i lemenår for å spare liv... For tenk om man blir reinkarnert som lemen...!)

Det aller mest interessante er likevel at jeg tidligere i dag hadde en samtale med en venn om nettopp reinkarnasjon, og da tenkte jeg på denne filmen, som jeg har sett tidligere for flere år siden. Tenk at filmen skulle sendes på nytt nettopp i dag. Et tegn? En til spennende tanke! :) Nå vel. Det var kanskje mange tilfeldigheter også der, men jeg liker tanken.

Livet er et mysterium og døden likeså. Jeg tror likevel at det er verst for de som blir igjen. Den som dør lider ingen nød og har det sikkert veldig fint i freden. En fred de levende ikke kjenner til. Og noen ganger er følelsen av opprør ekstra sterk, noen kvelder er savnet altfor stort. Det er derfor jeg skriver alt dette nå, som en påminnelse til alle facebookere om at både livet og døden er så mye mer enn en statusoppdatering. Vi lever også et ekte liv der et smil eller en klem kanskje betyr mer enn vi aner.

Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever.
(Nikos Kazantzakis)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for en tankevekkende innlegg. Jeg må lese den en gang til..

Anonym sa...

Hui čiekŋalis jurdagat, ja hui duođat. Mun maid oidnen ivttá filmma, mii lei hui miellagiddevaš. Oidnen eará filmma okte, girdi birra mii gahčái Andesváriide ja olbmot gávdnoje moadde mánu maŋŋel. Navde buohkaid jápmán. Ovtta olbmás jámii eadni ja oabbá, muhto ieš birgii. Go bođii ruoktot, de lei áhčči gávdnan moarsi, elii hivvin hearrán ja ja buohkat elle nu go ovdal. Sin haga manai eallin seammaládje go ovdal, eai ge olbmot datte ohcalan sin geat ledje "jápmán". Son logai ná, ahte mii jurddašit mii dáhpáhuvvá lagamuččaiguin maŋŋel go mii jápmit. Vástidii ieš ahte ii mihkke dáhpáhuvá, don dušše jávkkodat. Buohkat ellet viidáseappot dego ovdal. Go vel su beana nai lei bures eallán su haga...
- oabbá

BeritOskal sa...

Bra dere syns innlegget er tankevekkende:)

Mun maid muittán dien olbmá mii logai ahte ii mihkkege dáhpáhuva go olmmoš jápmá. Visot joatká seammaládje go ovdal. Dat lei guossin Skavlan-showas mannan čavčča, ja doppe humai dien vásáhusa birra. (Ieža ledje birgen Andesváriin go borre daid iežáid geat ledje jápmán...)

Heagga ja eallin lea divrras nu guhká go dat lea. Dat dat lea maid mii fertet jurddašit. Ii ábut nu olu áiggi ja návccaid bidjat suokkardit mii maŋŋel dáhpáhuvvá, ii dasa goitge gávdno čoavddus ovdal go jápmá ja de gal juo dahká dási!

Anonym sa...

diet lei hui buorre calus dus. ja duohta.. sii lagamusat geat bahccet morrasin, sin vajalduhttet dakka manjel havdademit. muhto moras han bista agibeaivvi.
jus jurddahat, go lagas olmmos japma, guhkka manna ovdal ii oktage sat jeara mot dus lea morrasis ja ahkidis vaillaheamis? ja diekkar FB vuohki maid don namuhat, gal orro galbma vuohki.
dus lea duohta, atte klemma sunnje gii lea bahccan ja cajet berostumi...vaiko manga jagi manjel dahje go lea dal moras..

Anonym sa...

Lea hui duohta maid dii čállibehtet dás bajábealde. Dien lean mun nai jurddahallan máŋgii, go FB:s moraštit nu hirbmosit ovtta čalbmeravkaleamis, muhto dakka maŋŋel leat fas áibbas eará čállime. Eai hal dat sáhte nu bearehaga morašteame, ja máŋggas eai oba dieđe ge movt lea massit lagas olbmo. Muhtumiid mielas lea hui "somá" go besset ovttatmanu dieđihit fáhkka jápmima sága, ja measta vuovdnát dainna.
Dat lea maid hui duohta maid dat maŋemus olmmoš čálii dás bajábealde, ahte maŋŋel hávdádeami de gal leat vajálduhttán dakkaviđe daid olbmuid geain lea moraš, vaikko easkka dalle han sii dárbbašivčče ge dan doarjaga. Ja buoremus doarjja lea praktihkalaš veahkki, ja ahte don leat das.
Ja olbmot geain lea hui buohcci lagas olmmoš, dárbbašivčče maid dan doarjaga ovdal go dat olmmoš jápmá. Dalle han lea dat buot losimus áigi, goas moraš juo lea bistán mánnoviissaid ja šaddá oaidnit lagas olbmo geasa lea buorre, buohcame ja bártideame bákčasiiguin... -ka-

BeritOskal sa...

Hui duohta dudnos goappašagain, sihke KA ja dat anonyma gii goitge ii leat nu beare anonyma munnje goit.

Anonym sa...

Vi venter på oppdatering!