onsdag 6. januar 2010

Joikepoliti!

Joikepolitiet i Indre-Finnmark er ikke nådige! Man kan nemlig risikere å bli slått ned hvis man joiker offentlig og noen ikke liker det de hører. Bare les denne artikkelen!

Den evige diskusjonen her oppe - hva er joik og hvem kan egentlig joike? Jeg som joiker lever tydeligvis et farlig liv... ! Alle har jo sine meninger. Jeg har også mine meninger, og jeg vet godt at mange har sine meninger om min måte å joike på - men jeg har heldigvis aldri opplevd å bli slått ned:)

Jeg får ta det som et kompliment enn så lenge og fortsette med ekstremsporten helt til jeg blir knallet ned! :))

4 kommentarer:

A-C sa...

Lykke til videre med ekstremsportutøvelsen! :)

Anonym sa...

Aistton! Lihkku ja dearvvuohta dutnje ain! Ságat aviissas lei somás bajilčála dien áššis:
"Joikevold"
Dieinna dat gal sihkkarit besset Vi Menn bláđii čoahkkáldahkii. Doppe lea oainnat siidu gos siterejit somás áššiid, ja Ságat lea oalle dávja namuhuvvon.
oabbá

BeritOskal sa...

Takk, giitu!

Lei hui buorre ášši, oččošii roahkka beassat Vi Menn-bláđđái dainna! :)

Anonym sa...

Hás dat galggalii sáddet dan dohko. Lean eadnái dolvon daid Sagat-aviissaid... Jus gávnnat, gal mun sádden.
Im