onsdag 10. desember 2008

Og oddere skulle det bli...


...for det flyet landa aldri i Vadsø. I stedet havna jeg i Kirkenes. Herfra må jeg humpe videre med buss. Det tar et par timer, det. En lang dag, med andre ord. "Du kommer deg ingen veier sånn helt uten Widerøe." Men vi fikk gratis smørbrød:)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ii got leat suohtas oahpásnuvvat iežamet fylkkain! It don leat ge ovdal leamaš diein guovlluin bearehaga.
Muitte fal ahte dus lea buorrin fitnat Hamningbergas - ja mun sáhtán vuolgit olmmájin. Doppe lea oba fiinnis (muhto ii juste dán muttos jagis gal soaitte...)
oabbá

BeritOskal sa...

Na lea. In mun goit leat Girkonjarggas ge leamas ovdal. Suddu go in beassan earago girdisilju oaidnit, dat hal gal leat ovttalaganat juohke sajes. Hamningbergas gal galggasin fitnat, muhto geasset!

Anonym sa...

Skal si det ble en lang reise på deg da. Jeg har nå endret bloggen min for ørtende gang, men nå tror jeg at jeg har stoppet vesenet som lager styr for meg. Adressen er: http://tass.bloggnorge.com/